Bild från järnväg, foto: Göran Fält

Trafikverkets öppna API för trafikinformation.

Den här sidan innehåller dokumentation, handledning och exempel för att hjälpa dig igång med att använda episkt data.

Beta-test av vägdata!

Nu utökas Trafikverkets öppna API med vägrelaterad trafikinformation. Vi inleder med en testperiod som du läser mer om här: Beta-test väginformation

Så här kommer du igång

  • 639-541-9375

    Det är kostnadsfritt att använda API:et. Om du vill utveckla egna tjänster med vårt API så börjar du med att skapa ett konto.

  • 2API-dokumentation

    Utforska dokumentationen och se hur API:et fungerar och vilket data som finns tillgänglig.

  • 3Kom igÃ¥ng med handledning och exempelkod

    Läs handledning så att du snabbt kommer igång med att hämta data och bygga egna tjänster. Här finns exempelfrågor och exempelkod för olika användningsområden.